Yangın Su Hasarı ve
Afet Sonrası Restorasyon - Temizlik

 

Faaliyet Alanları

Restorasyon
Doğal Taş Temizliği
Hvac/Havalandırma
Uygulama Teknikleri

 
 Faaliyet Alanları

Hvac/Havalandırma Kanalı Temizliği

Binalardaki temiz hava dolaşımının en önemli parçası olan Havalandırma Kanal Sistemleri (HVAC), kiri ve tozu en fazla tutan alanlardır. Bu nedenle iç mekanlar, dışarıya göre hava kirliliğinden 2 ila 5 kat daha fazla etkilenir. İç mekanlardaki havanın kalitesi, orada yaşayanların sağlığını da direkt olarak etkiler.

C.A.F.F çevreye uyumlu kimyasallar ve modern ekipmanlar kullanarak; havalandırma kanallarını, santralleri, filtreleri ve hava sisteminin diğer parçalarını temizler ve dezenfekte eder. Tüm sistemi partikül, moloz, koku, küf, küfün neden olduğu zehirli gaz, bakteri, virüs, mantar, polen, toz piresi ve atığından arındırır. Havalandırma sistemini kokusuz ve sağlıklı bir ortama kavuşturur.

C.A.F.F ekibi hizmet verdiği şirketin yönetim ve personeli ile birlikte çalışarak, işletmenin günlük iş akışını en az etkileyecek şekilde temizleme ve dezenfektasyon iş planını hazırlayıp adım adım uygular.

Havalandırma Kanallarının Temiz Olması Sayesinde;

  • Çalışanların iş veriminin artması sağlanır
  • Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık sorunları azalır
  • Isıtma ve havalandırma sistemlerinin verimi arttırılarak %30’a varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayabilir
  • Elektronik cihazların daha verimli çalışması sağlanır
  • Ortamda kullanılan tüm cihazların periyodik bakım masrafları azalır