Yangın Su Hasarı ve
Afet Sonrası Restorasyon - Temizlik

 

Bilinçlendirme

İlk Yardım
Yangından Korunma

 
 Bilinçlendirme

Bilinçlendirme

  • Hayatta kalabilmek için sivil savunmayı öğreniniz!
  • Olası bir yangın ve afet durumunda önceliğiniz kendinizin ve çevrenizdekilerin can güvenliğini sağlamaktır.
  • Yapıların yangın ve su basmasından korunması için ilgili şartname ve yönetmeliklerine bağlı projelendirilmelerine dikkat ediniz.
  • Bulunduğunuz mekanda yangın önlemlerinin alındığından emin olduğunuz zamanlarda bile tedbiri elden bırakmayınız.
  • Yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.
  • Mekana uygun yangın söndürme cihazlarınızın periyodik kontrollerini yaparak çalışır durumda olduğundan emin olunuz.